WPRAWDZIE potoczna skrótowa nazwa naszej szkoły - Szkoła Kaligrafii - oddaje to, czym się zajmujemy, ale długa forma Krakowska Szkoła Kaligrafii, Iluminatorstwa & Dziedzin Pokrewnych szczegółowo wyjaśnia istotę naszej działalności: zajmujemy się pięknymi literami i pięknymi słowami. Łacińska wersja nazwy Szkoły Kaligrafii - Schola Pulchre Scribendi - Schola Scribarum, Illuminatorum Libri Factorumque Cracoviensis - wyraźnie podkreśla zaś, że jednoczymy zawody skupione wokół książki. Za naszych patronów uznajemy śśw. Jana Ewangelistę i Jana z Kęt. Pierwszy od wieków jest patronem skrybów i innych ludzi uczestniczących w procesie powstawania księgi, natomiast św. Jana Kanty (vel Wacięga) dawno temu w naszym mieście sam pracował jako kopista.